AAA
Szkoła Podstawowa w Morawinie
WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MORAWINIE * * * WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MORAWINIE * * * WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MORAWINIE * * * WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MORAWINIE * * * WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MORAWINIE * * *

Prawa autorskie

Prawa autorskie witryny

Strona została stworzona z wykorzystaniem serwisu superszkolna.pl, nagrania filmowe dołączone zostały z  wykorzystaniem serwisu youtube.com


1. Wszystkie materiały wchodzące w skład strony są własnością Szkoły Podstawowej w Morawinie.
Szkoła jest właścicelem wszystkich materiałów zamieszczonych na tej stronie i posiada w swoich zasobach oryginalne wersje tych materiałów.

2. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek przeróbek artykułów lub fotografii bez uzyskania pisemnej zgody. 
3. Szkoła Podstawowa w Morawinie nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie informacji.
4. Zawarte na stronie inforamcje, fotografie, nagrania filmowe można pobierać dla użytku niekomercyjnego i domowego. Wykorzystanie inne niż komercyjnie wymaga zezwolenia pisemnego.