AAA
Szkoła Podstawowa w Morawinie
WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MORAWINIE * * * WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MORAWINIE * * * WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MORAWINIE * * * WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MORAWINIE * * * WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MORAWINIE * * *

Rada Rodziców


Rada Rodziców w r. szk. 2020/2021


PRZEWODNICZĄCA RADY RODZICÓW 
Pani Jolanta Mądrzak


ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ           
Pan Mariusz Zimny


SKARBNIK
Pani Agnieszka Walczak