Aktualności

Podsumowanie konkursu : „Pierwsza pomoc przedlekarska”

15 czerwca 2018r.odbyło się podsumowanie szkolnego konkursu : „Pierwsza pomoc przedlekarska” zorganizowanego przez opiekuna SK PCK Annę Witczak i pielęgniarkę szkolną panią Dorotę Graczyk. Konkurs przeprowadzony był w dwóch kategoriach wiekowych: kl. III-IV i V-VII.

Najpierw uczniowie przystąpili do części teoretycznej-pisemnej. Następnie uczniowie z największą liczbą punktów wzięli udział w części praktycznej. Zwycięzcami zostali :w kategorii kl. III-IV – Maja Chojnacka I miejsce, Olga Konopa II miejsce; w kategorii kl. V-VII- Kiczman Wiktoria I miejsce, Kaczmarek Wiktoria i Serbin Zuzanna II miejsce. Konkurs ten corocznie cieszy się dużym zainteresowaniem. Uczniowie bardzo chętnie podnoszą poziom swojej wiedzy w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

 

images/tmp/outputImages/640_pierwsza-pomoc1.jpgimages/tmp/outputImages/640_pierwsza-pomoc2.jpg