Aktualności

Certyfikat "Kaliskiej Przygody z Odpadami"

 

W roku szkolnym 2017/2018 realizowany był w naszej szkole projekt edukacyjny „Kaliskiej przygody z odpadami” pod hasłem „Segreguję, więc nie palę” zorganizowany przez Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” i  Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu.

Celem projektu „Kaliska Przygoda z Odpadami” było uświadomienie uczniom i dzieciom istoty segregacji i zapobiegania powstawaniu odpadów, a jednocześnie mobilizacja uczniów do twórczego myślenia oraz kształtowania właściwej postawy i świadomości ekologicznej.

W ramach tego projektu zgodnie z przyjętym regulaminem zostały przeprowadzone w szkole różnorodne zajęcia i działania popularyzujące wśród uczniów, dzieci z oddziału przedszkolnego 5/6 latków oraz rodziców idee segregacji odpadów ze szczególnym zwróceniem uwagi na nienaturalne zjawisko atmosferyczne powstałe w wyniku wymieszania się powietrza z dymem i spalinami, tzw. smog i jego wpływ na nasze zdrowie.

Koordynatorami szkolnego projektu byli: Pani Renata Błaszczyk i Pani Ewa Marczyńska.

Po napisaniu raportu z prowadzonych działań i przekazaniu go do ODN w Kaliszu, uzyskaliśmy akceptację naszych działań potwierdzoną Certyfikatem XIV Kaliskiej Przygody z Odpadami.

 

images/tmp/outputImages/640_certyfikat1.jpg