Aktualności

Koniec roku szkolnego 2017/2018

 

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018 rozpoczęła się w naszej szkole ostatnim dzwonkiem w tym roku szkolnym, punktualnie o godzinie 9.00.

Po przywitaniu Pani Dyrektor Magdaleny Zgirskiej, gości: Państwa Radnych Gminy Ceków-Kolonia: Pani Agnieszki Karpisiewicz oraz Panów Kazimierza Mrozińskiego i Stanisława Pasternaka, przewodniczącej Rady Rodziców Pani Jolanty Mądrzak, nauczycieli, rodziców, uczniów oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych przyszedł czas na podsumowanie mijającego roku szkolnego.

Pani Dyrektor podziękowała wszystkim bardzo serdecznie za pracę oraz wyrozumiałość i cierpliwość, gdyż nie był to dla nas wszystkich łatwy rok. Uczniowie klas III - V oraz VII pod kierunkiem Pani Barbary Heitzman oraz Pani Marioli Kubiak przygotowali wakacyjny występ o bezpieczeństwie w czasie wakacji, nie zapominając o świadectwach, miłych wrażeniach odpoczynku, bo przecież "lato, lato, lato czeka..., razem z latem czeka rzeka... las..., a tam ciągle nie ma nas...".                        

Najmilsze jednak były gratulacje oraz wręczone nagrody dla najbardziej zasłużonych i pracowitych uczniów.

Obecni na uroczystości Radni wręczyli Listy Gratulacyjne w imieniu Rady Gminy, Wójta Gminy Ceków- Kolonia oraz Zastępcy Wójta,  uczennicom, które uzyskały najlepsze wyniki w nauce: Oldze Konopie z klasy IV, Nikoli Szoll z klasy V, Natalii Włodarczyk z klasy VI oraz Wiktorii Kiczman z klasy VII.

Były również, jakże ważne, nagrody za wzorową frekwencję w minionym roku szkolnym oraz nagrody za osiągnięcia czytelnicze. 

Pani Dyrektor wręczyła na koniec nagrody przyznane przez Panią Marzenę Wodzińską - Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego, dla wyróżniających się uczniów z terenu Południowej Wielkopolski. Nagrody te otrzymały: Maja Chojnacka, Natalia Włodarczyk i Wiktoria Kiczman. 

Na zakończenie Pani Dyrektor oraz Goście złożyli uczniom serdeczne życzenia udanych i bezpiecznych wakacji. Po uroczystości uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami udali się do klas, gdzie otrzymali świadectwa szkolne. Nie zabrakło tutaj również podziękowań i życzeń. Wszyscy zadowoleni i radośni udali się na zasłużony wypoczynek - WAKACJE!

 

images/tmp/outputImages/640_koniec-rokum1.jpgimages/tmp/outputImages/640_koniec-rokum10.jpgimages/tmp/outputImages/640_koniec-rokum11.jpgimages/tmp/outputImages/640_koniec-rokum12.jpgimages/tmp/outputImages/640_koniec-rokum13.jpgimages/tmp/outputImages/640_koniec-rokum14.jpgimages/tmp/outputImages/640_koniec-rokum15.jpgimages/tmp/outputImages/640_koniec-rokum16.jpgimages/tmp/outputImages/640_koniec-rokum17.jpgimages/tmp/outputImages/640_koniec-rokum18.jpgimages/tmp/outputImages/640_koniec-rokum19.jpgimages/tmp/outputImages/640_koniec-rokum2.jpgimages/tmp/outputImages/640_koniec-rokum20.jpgimages/tmp/outputImages/640_koniec-rokum21.jpgimages/tmp/outputImages/640_koniec-rokum3.jpgimages/tmp/outputImages/640_koniec-rokum4.jpgimages/tmp/outputImages/640_koniec-rokum5.jpgimages/tmp/outputImages/640_koniec-rokum6.jpgimages/tmp/outputImages/640_koniec-rokum7.jpgimages/tmp/outputImages/640_koniec-rokum8.jpgimages/tmp/outputImages/640_koniec-rokum9.jpg