Aktualności

INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Morawinie informuje, że dzień 12 listopada 2018 r. jest Świętem Narodowym z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i jest dniem wolnym od pracy.

Podstawa Prawna: 
Art. 1. i Art. 2. Ustawy z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (DZ. U. z  dnia 7 listopada 2018 r. Poz. 2117)