Aktualności

Moja praca - moja przyszłość

 

7 grudnia 2018 roku uczniowie klasy VIII w ramach doradztwa zawodowego uczestniczyli w warsztatach "Moja praca - moja przyszłość" zorganizowanych przez Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich im. Janka Bytnara "Rudego" w Kaliszu.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele: Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, firm "Colian" oraz "Nestle". Uczniowie uczestniczyli w warsztatach "Zaprojektuj swoją przyszłość" oraz "Sprawdź się w przyszłym zawodzie...". Program wydarzenia obejmował promocję oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich oraz pracodawców klastra spożywczego. Uczniowie w ramach ćwiczeń mogli sprawdzić się w zawodzie kelnera, kucharza, cukiernika, hotelarza, technika żywienia i usług gastronomicznych, technika obsługi turystycznej, technika technologii żywności, operatora maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, czyli we wszystkich tych zawodach, które kształci Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich. Starszy kolega, uczeń klasy pierwszej ZSGH, oprowadził ósmoklasistów po całej szkole, pokazał najciekawsze pracownie oraz miejsca w szkole, zachęcając i zapraszając do swojej szkoły po podjęciu samodzielnej i odpowiedzialnej decyzji wyboru dalszej drogi kształcenia...

Wydarzenie zakończyło się wspólną degustacją przysmaków przygotowanych przez uczniów ZSGH. Dziękujemy bardzo serdecznie za zaproszenie i możliwość poznania oferty edukacyjnej szkoły. Każda możliwość poznania szkół, rynku pracy, potrzeb pracodawców jest bardzo cenna i ważna przy wyborze zawodu, poziomu i kierunku kształcenia dla naszych ósmoklasistów, przed którymi trudna do podjęcia decyzja edukacyjno-zawodowa.

 

images/tmp/outputImages/640_gastronomik1.jpgimages/tmp/outputImages/640_gastronomik2.jpgimages/tmp/outputImages/640_gastronomik3.jpgimages/tmp/outputImages/640_gastronomik4.jpgimages/tmp/outputImages/640_gastronomik5.jpgimages/tmp/outputImages/640_gastronomik6.jpgimages/tmp/outputImages/640_gastronomik7.jpgimages/tmp/outputImages/640_gastronomik8.jpgimages/tmp/outputImages/640_gastronomik9.jpg