Aktualności

 
Konkurs pt. „Nasz pomysł na ochronę środowiska”
 
 
Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu organizuje Konkurs pt. „Nasz pomysł na ochronę środowiska” IV edycja – Nasz wpływ na zmiany klimatyczne. 
W związku z powyższym uprzejmie proszę o zamieszczenie informacji o Konkursie na Państwa stronie internetowej, a także przekazanie jej zainteresowanym szkołom.

Poniżej link z informacjami o Konkursie:

 

 Bartosz Iwanowski 

 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 

 Departament Środowiska