Aktualności

Witaj Maj, Trzeci Maj…

 

30 kwietnia 2019 r. uczciliśmy wspólnie 228 rocznicę uchwalenia konstytucji 3 Maja. Akademię przygotowali uczniowie klasy VII, żeby przybliżyć atmosferę dni, gdy w trzecim roku obrad Sejmu Wielkiego posłowie Rzeczpospolitej, którym zależało na reformowaniu upadającego państwa, postanowili uchwalić ustawę zasadniczą.

Obradom  sejmu towarzyszył entuzjazm mieszkańców Warszawy.

images/tmp/outputImages/640_3MAJAM1.jpgimages/tmp/outputImages/640_3MAJAM10.jpgimages/tmp/outputImages/640_3MAJAM2.jpgimages/tmp/outputImages/640_3MAJAM4.jpgimages/tmp/outputImages/640_3MAJAM5.jpgimages/tmp/outputImages/640_3MAJAM6.jpgimages/tmp/outputImages/640_3MAJAM7.jpgimages/tmp/outputImages/640_3MAJAM8.jpgimages/tmp/outputImages/640_3MAJAM9.jpg