Aktualności

Dyrektor szkoły informuje rodziców uczniów i mieszkańców Morawina o prowadzonych inwestycjach na terenie parku i boisku szkolnym. Teren będzie zabezpieczony, ale zwracam się z prośbą  o zachowanie zasad bezpieczeństwa i stosowanie się do informacji znajdujących się na tablicach ostrzegawczych. 
 
                                                                                                                                    Magdalena Zgirska