Aktualności

 

Przedszkolaki - cyfrowe bystrzaki

Dzieci przedszkolne uczestniczą w dodatkowych zajęciach z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Materiały cyfrowe podczas zajęć dostosowywane są do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym i wspierają inne ich aktywności.

Zajęcia mają również na celu rozwijanie kompetencji miękkich u dzieci takich jak nauka logicznego myślenia, korzystanie z nowoczesnych technologii i wyrabianie dobrych nawyków cyfrowych od najmłodszych lat. Poprzez świetną zabawę dzieci nabywają różnorodne umiejętności, uczą się obsługi urządzeń cyfrowych, wykorzystują aplikacje edukacyjne.  

Zajęcia prowadzi p. Aldona Marciniak we współpracy z p. Ewą Marczyńską i p. Joanną Jaroma

images/tmp/outputImages/640_cyfrowa1.jpgimages/tmp/outputImages/640_cyfrowa10.jpgimages/tmp/outputImages/640_cyfrowa11.jpgimages/tmp/outputImages/640_cyfrowa12.jpgimages/tmp/outputImages/640_cyfrowa13.jpgimages/tmp/outputImages/640_cyfrowa14.jpgimages/tmp/outputImages/640_cyfrowa15.jpgimages/tmp/outputImages/640_cyfrowa16.jpgimages/tmp/outputImages/640_cyfrowa17.jpgimages/tmp/outputImages/640_cyfrowa18.jpgimages/tmp/outputImages/640_cyfrowa19.jpgimages/tmp/outputImages/640_cyfrowa2.jpgimages/tmp/outputImages/640_cyfrowa20.jpgimages/tmp/outputImages/640_cyfrowa3.jpgimages/tmp/outputImages/640_cyfrowa4.jpgimages/tmp/outputImages/640_cyfrowa5.jpgimages/tmp/outputImages/640_cyfrowa6.jpgimages/tmp/outputImages/640_cyfrowa7.jpgimages/tmp/outputImages/640_cyfrowa8.jpgimages/tmp/outputImages/640_cyfrowa9.jpg

images/tmp/outputImages/640_cyfrowa21.jpgimages/tmp/outputImages/640_cyfrowa22.jpgimages/tmp/outputImages/640_cyfrowa23.jpgimages/tmp/outputImages/640_cyfrowa24.jpgimages/tmp/outputImages/640_cyfrowa25.jpg