Aktualności

Powstanie styczniowe na Ziemi Kaliskiej  

– projekt Cyfrowej Dziecięcej Encyklopedii Wielkopolski

 

Naszym przodkom,

którzy odważyli się śnić

o wolnej Ojczyźnie

                                                      -                                                          

uczestnicy projektu CDEW wraz z opiekunką 

                                                                                                             

W roku szkolnym 2018/2019 dwanaścioro uczniów z klas VII i VIII uczestniczyło w zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych przez Janinę Kraszkiewicz. Raz w tygodniu przez dwie godziny był realizowany podprojekt Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski w ramach pierwszej edycji projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolska 2020. Celem   zajęć było stworzenie hasła w ramach tematyki Tradycje walk narodowowyzwoleńczych do 1918 r. Uczniowie wybrali temat szczegółowy: Powstanie styczniowe na Ziemi Kaliskiej – wybrane zagadnienia

Przygotowując się do opracowania hasła:

  • 6 października 2018 r. odbyła się wycieczka po okolicy w poszukiwaniu mogił powstańczych,
  • 16 stycznia 2019 r. uczestnicy zajęć wysłuchali informacji na temat powstania przygotowanych przez dawnego absolwenta naszej szkoły pana Karola Matczaka, który zaprosił ich do Izby Pamięci do Liskowa, gdzie można było zobaczyć też eksponaty z okresu powstania styczniowego,
  • 22 stycznia 2019 r. w poszukiwaniu materiałów źródłowych grupa projektowa udała się do Archiwum Państwowego w Kaliszu.

Uczniowie korzystali z różnych źródeł informacji. Uczyli się je zbierać, selekcjonować i wykorzystywać najważniejsze z nich. ( Internet, książki, archiwum,  gazety, nagrane relacje pasjonatów historii.

Uczestnicy zajęć pozalekcyjnych dowiedzieli się m.in.:

  • Jak można zamawiać dokumenty w archiwum,
  • Jakie były przyczyny powstania,
  • Jak się nazywali dowódcy oddziałów powstańczych,
  • Gdzie w okolicy odbyły się potyczki i jaki miały przebieg,
  • Nazwy miejscowości, które odwiedzili powstańcy,
  • Jakie było uzbrojenie i ubiór ochotników.

Po zakończeniu projektu jego uczestnicy zaprezentowali pozostałym uczniom wyniki swoich poszukiwań. Hasło  zostanie zamieszczone na ogólnodostępnej platformie Cyfrowej Szkoły.

Za udział w projekcie szkoła otrzymała aparat cyfrowy, 25 tabletów oraz laptop.

 

images/tmp/outputImages/640_CDEW1.jpgimages/tmp/outputImages/640_CDEW10.jpgimages/tmp/outputImages/640_CDEW10_1.jpgimages/tmp/outputImages/640_CDEW11.jpgimages/tmp/outputImages/640_CDEW12.jpgimages/tmp/outputImages/640_CDEW13.jpgimages/tmp/outputImages/640_CDEW14.jpgimages/tmp/outputImages/640_CDEW15.jpgimages/tmp/outputImages/640_CDEW16.jpgimages/tmp/outputImages/640_CDEW17.jpgimages/tmp/outputImages/640_CDEW2.jpgimages/tmp/outputImages/640_CDEW3.jpgimages/tmp/outputImages/640_CDEW4.jpgimages/tmp/outputImages/640_CDEW5.jpgimages/tmp/outputImages/640_CDEW6.jpgimages/tmp/outputImages/640_CDEW7.jpgimages/tmp/outputImages/640_CDEW8.jpgimages/tmp/outputImages/640_CDEW9.jpg