Aktualności

 

Podsumowanie konkursów: „Gorączka złota” i „Pierwsza pomoc przedlekarska”

 

18 czerwca 2019r. odbyło się podsumowanie szkolnych konkursów organizowanych przez opiekuna SK PCK - p. Annę Witczak. Uczniowie klas I-VIII i przedszkole wzięli udział w zbiórce pieniędzy  w ramach akcji charytatywnej „Gorączka złota” organizowanej przez Zarząd Rejonowy PCK w Kaliszu. 

Nasi uczniowie zbierali najpierw pieniądze w klasach . Następnie zostały one przekazane do Zarządu Rejonowego PCK w Kaliszu. Największą ilość zebrały następujące klasy:             

III - I miejsce
II - II miejsce
VIII- III miejsce

Drugim szkolnym konkursem organizowanym corocznie od kilku lat we współpracy z  pielęgniarką szkolną Panią Dorotą Graczyk był konkurs : „Pierwsza pomoc przedlekarska”. Składał się on z dwóch etapów – pierwszy część pisemna,  drugi część praktyczna. Konkurs organizowany był dla uczniów kl. IV-VIII. Zostali wyłonieni następujący zwycięzcy:

Maja Ckojnacka kl. V- I miejsce

Bartosz Konopa kl. VII- II miejsce

Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział i gratulujemy osiągniętych sukcesów.