Aktualności

 

Podsumowanie projektu edukacyjnego „Kaliska Przygoda z Odpadami"

 

8 czerwca 2019 r. odbyło się uroczyste podsumowanie XV edycji projektu edukacyjnego „Kaliska Przygoda z Odpadami” pod hasłem „Nie bądź zielony! Segreguj bioodpady”. Organizatorami projektu jest Związek Komunalny Gmin “Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu.

 

Zgodnie z przyjętym regulaminem projektu zostały przeprowadzone w naszej szkole różnorodne zajęcia  popularyzujące wśród uczniów, dzieci z oddziału przedszkolnego 5/6 latków oraz rodziców idee segregacji odpadów. 

 

Podjęliśmy wiele działań zachęcających dzieci do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów oraz uświadomienia i utrwalenia zachowań proekologicznych. Szczególną uwagę zwróciliśmy na zagadnienia związane z  problematyką kompostowania i zagospodarowania odpadów biodegradowalnych oraz  kształtowania postawy odpowiedzialności za stan najbliższego środowiska.

Po napisaniu raportu z przeprowadzonych działań i przekazaniu go do ODN w Kaliszu, uzyskaliśmy akceptację naszych działań potwierdzoną Certyfikatem XV Kaliskiej Przygody z Odpadami oraz nagrody książkowe.

Dziękujemy nauczycielom, rodzicom i uczniom za aktywny udział w projekcie.

Koordynatorzy szkolnego projektu edukacyjnego: Pani Renata Błaszczyk i Pani Ewa Marczyńska.

 

images/tmp/outputImages/640_kaliska_przygoda_z_odpadami1.jpgimages/tmp/outputImages/640_kaliska_przygoda_z_odpadami2.jpgimages/tmp/outputImages/640_kaliska_przygoda_z_odpadami3.jpgimages/tmp/outputImages/640_kaliska_przygoda_z_odpadami4.jpg