Aktualności

 

Sprzątanie Świata 

 

 

Dnia  27 września 2019 roku w Szkole Podstawowej w Morawinie odbyła się akcja „Sprzątanie Świata” zorganizowana przez panią Ewę Marczyńską - opiekuna Szkolnego Koła LOP.

W tejże akcji udział wzięli wszyscy uczniowie naszej szkoły oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Morawinie wraz z panią dyrektor Magdaleną Zgirską oraz nauczycielami.

Akcja rozpoczęła się rozdaniem worków i rękawic poszczególnym klasom i oddziałom przedszkolnym  (materiały przekazane z Urzędu Gminy Ceków Kolonia) oraz poinformowaniem uczestników o celach tegorocznej akcji. Kolejnym etapem było określenie obszaru sprzątania, za który odpowiedzialne były poszczególne grupy dzieci wraz z opiekunami.

Akcja zaczęła się na długiej przerwie i kontynuowana była na kolejnej godzinie lekcyjnej.

Po uprzątnięciu śmieci z terenu, odniesieniu ich w wyznaczone miejsce, dzieci umyły ręce i zakończyły akcję poczęstunkiem. Wszyscy uczestnicy akcji otrzymali kiełbaskę z grilla oraz bułeczkę. Naszymi sponsorami byli: państwo Agnieszka i Mariusz Zimni, państwo Anna i Paweł  Łuczakowie, państwo Karina i Rafał Płucienniczak oraz pan Jacek Wolniaczyk. Serdecznie dziękujemy za wsparcie akcji.

 

images/tmp/outputImages/640_sprzatanie_swiata.jpgimages/tmp/outputImages/640_sprzatanie_swiata2.jpgimages/tmp/outputImages/640_received_1153207224888412.jpegimages/tmp/outputImages/640_received_389325341736776.jpegimages/tmp/outputImages/640_received_407627756590971.jpegimages/tmp/outputImages/640_received_454546675162972.jpegimages/tmp/outputImages/640_received_485413042057346.jpegimages/tmp/outputImages/640_received_541683443041166.jpegimages/tmp/outputImages/640_received_720496518421936.jpegimages/tmp/outputImages/640_received_923055524727673.jpeg

images/tmp/outputImages/640_swiat1.jpgimages/tmp/outputImages/640_swiat10.jpgimages/tmp/outputImages/640_swiat11.jpgimages/tmp/outputImages/640_swiat12.jpgimages/tmp/outputImages/640_swiat15.jpgimages/tmp/outputImages/640_swiat2.jpgimages/tmp/outputImages/640_swiat3.jpgimages/tmp/outputImages/640_swiat4.jpgimages/tmp/outputImages/640_swiat6.jpgimages/tmp/outputImages/640_swiat7.jpgimages/tmp/outputImages/640_swiat8.jpgimages/tmp/outputImages/640_swiat9.jpg

 

images/tmp/outputImages/640_sprzatanie1.jpgimages/tmp/outputImages/640_sprzatanie10.jpgimages/tmp/outputImages/640_sprzatanie2.jpgimages/tmp/outputImages/640_sprzatanie3.jpgimages/tmp/outputImages/640_sprzatanie4.jpgimages/tmp/outputImages/640_sprzatanie5.jpgimages/tmp/outputImages/640_sprzatanie6.jpgimages/tmp/outputImages/640_sprzatanie7.jpgimages/tmp/outputImages/640_sprzatanie8.jpgimages/tmp/outputImages/640_sprzatanie9.jpg