Aktualności

Sukces naszych uczennic w "Calisiadzie"

19 października 2017 roku w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku odbyły się finałowe rozgrywki

II TURNIEJU WIEDZY O REGIONIE KALISKIM "CALISIADA, CZYLI "POCIĄG" DO... ZIEMI KALISKIEJ".

Nasze uczennice z klasy siódmej: Wiktoria Kiczman, Wiktoria Popenda i Magdalena Kędzia zajęły III miejsce.

Finał turnieju miał charakter praktyczny.

Każda drużyna otrzymała do wykonania zadania przygotowane przez organizatora.

Losowanie zadań odbyło się przy pomocy koła fortuny, a ich zakres dotyczył:

obiektów sakralnych na Szlaku Kościołów Drewnianych Ziemi Kaliskiej, szlaków rowerowych Kalisza i okolic,

dziedzictwa kulinarnego Ziemi Kaliskiej oraz sylwetki i dokonań podróżnika Stafana Szolca-Rogozińskiego.

Honorowy patronat nad turniejem sprawował Starosta Kaliski, a całość współfinansował Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Uczestnicy konkursu w czasie przerwy mieli możliwość zwiedzania Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku i uczestniczyć

w pokazie czerpania papieru.

Nasze uczennice na długo zapamiętają ten dzień i już planują swój udział w kolejnych turniejach wiedzy o naszym regionie,

bo cóż może być piękniejszego od poznawania historii regionu w którym mieszkamy.

images/tmp/outputImages/640_20171023_105756.jpgimages/tmp/outputImages/640_mms_img10030074421.jpgimages/tmp/outputImages/640_mms_img12148994611.jpgimages/tmp/outputImages/640_mms_img147602295.jpgimages/tmp/outputImages/640_mms_img237932799.jpgimages/tmp/outputImages/640_dyplom.pngimages/tmp/outputImages/640_dyplom2.pngimages/tmp/outputImages/640_dyplom3.png