Aktualności

Warsztaty ekologiczne w naszej szkole

   27 kwietnia 2018r. w naszej szkole odbyły się w ramach projektu Kaliskiej Przygody z Odpadami warsztaty ekologiczne, w których udział wzięli uczniowie klas I-III oraz przedszkolacy. Warsztaty przeprowadzone zostały przez pana Piotra Szyszkiewicza – przedstawiciela Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” .

    Tematem warsztatów było utrwalanie i poszerzanie wiedzy ekologicznej, dbanie o środowisko, segregowanie odpadów oraz  możliwości ich powtórnego wykorzystania, również w formie prac plastycznych.

       Dzieci z zaangażowaniem słuchały przekazywanych im informacji, odpowiadały na zadawane pytania oraz bardzo aktywnie uczestniczyły w zajęciach praktycznych – umieszczanie plansz magnetycznych ilustrujących różne odpady we właściwym koszu na śmieci (makiecie magnetycznej).

    Na zakończenie zajęć dzieci chórem podziękowały za przeprowadzone warsztaty jak również wręczyły panu Piotrowi Szyszkiewiczowi pamiątkowy dyplom- podziękowanie.

 

images/tmp/outputImages/640_ekologia1.jpgimages/tmp/outputImages/640_ekologia2.jpgimages/tmp/outputImages/640_ekologia3.jpgimages/tmp/outputImages/640_ekologia4.jpgimages/tmp/outputImages/640_ekologia5.jpgimages/tmp/outputImages/640_ekologia6.jpgimages/tmp/outputImages/640_ekologia7.jpg