KALENDARIUM SZKOLNE

Termin

Zadanie

4 września 2017 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

17 września 2017 r.

Rocznica agresji sowieckiej na Polskę

21  września 2017 r.

Zebranie z rodzicami

29 września 2017 r.

Klasowe obchody Dnia Chłopaka

13  października 2017 r.

Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej

19  października 2017 r .

Ślubowanie  klasy  I

1 listopada 2017 r.

Wszystkich Świętych

10  listopada 2017 r.

Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości

11 listopada 2017 r.

Narodowe Święto Niepodległości

6 grudnia 2017 r.

Mikołajki szkolne

22 grudnia 2017 r.

Wigilia szkolna

23 grudnia 2017 r.–1 stycznia 2018r.

Zimowa przerwa świąteczna

24 stycznia 2018 r.

Posiedzenie klasyfikacyjne

22 stycznia 2018 r.

Szkolne uroczystości związane z Dniem Babci i Dniem Dziadka

25  stycznia 2018 r.

Zebranie  z  rodzicami

12 - 25 lutego 2018 r.

Ferie zimowe

8  marca 2018 r.

Uroczystości szkolne związane z Dniem Kobiet

..... marca 2018 r.

Rekolekcje szkolne

21 marca 2018 r.

Pierwszy Dzień Wiosny

19  kwietnia 2018 r.

Zebranie z rodzicami

3 maja 2018 r.

Święto Konstytucji 3 Maja

25 maja 2018 r.

Szkolne uroczystości związane z Dniem Matki

30 maja 2018 r.

Uroczystości związane z Dniem Dziecka i Dzien Sportu– dzień wolny od zajęć dydaktycznych

1 czerwca 2018 r.

Termin przekazania informacji uczniom i ich rodzicom o planowanych ocenach końcowych z zajęć edukacyjnych i zachowania

1 czerwca – 14 czerwca 2018 r.

Procedura wystawiania rocznych ocen klasyfikacyjnych

14 czerwca 2018 r.

Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

20 czerwca 2018 r.

Szkolne uroczystości związane z Dniem Ojca

22 czerwca 2018 r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

DODATKOWE DNI WOLNE

 22 grudnia, 30 kwietnia, 02 maja, 04 maja, 01 czerwca