Pielęgniarka szkolna pełni dyżur we wtorki w godzinach 8:30-11:30.