PRZEWODNICZĄCY RADY RADZICÓW  - Pani Jolanta Mądrzak

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO         - Pan Mariusz Zimny

SKARBNIK                                             - Pani Agnieszka Walczak