KADRA PEDAGOGICZNA 2018

GRONO PEDAGOGICZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MORAWINIE

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Dyrektor szkoły: mgr Magdalena Zgirska

 

Wychowanie przedszkolne

Alina Drewicz

Ewa Marczyńska

Urszula Wróbel -Mariańska

Edukacja wczesnoszkolna

Renata Błaszczyk

Mariola Kubiak

Anna Witczak

Język polski

Janina Kraszkiewicz

Język angielski

Joanna Frontczak/ Katarzyna Benedyczak

Język niemiecki

Bogna Chodkiewicz-Śniegula

Muzyka

Magdalena Zgirska

Plastyka

Lena Grzelaczyk

Historia

Teresa Chrzęściewska

Przyroda

Aneta Matuszewska

Geografia

Mariola Kubiak

Biologia

Aneta Matuszewska

Chemia

Małgorzata Trzcińska

Fizyka

Olga Leśniak

Matematyka

Renata Konopa

Barbara Heitzman

Informatyka

Renata Błaszczyk

Renata Konopa

Technika

Renata Konopa

Wychowanie fizyczne

Paulina Morańda

Religia

Maria Matuszak

Anna Zaćmińska

Wychowanie do życia w rodzinie

Maria Matuszak

Doradztwo zawodowe

Renata Konopa

Biblioteka szkolna

Aldona Marciniak

Świetlica szkolna

Barbara Heitzman

Logopeda

Natalia Pyrzyńska -Dolny

Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze

Alina Drewicz

Barbara Heitzman

Wiedza o społeczeństwie

Daniel Szumski